Florens
Florens historia
Klimatet i Florens
Shopping
Resor
Bussresor
Italien
Italien
Sevärdheter
Il Duomo
Le Logge
Piazella Micheangelo
Uffizierna
Museo di Storia della Scienza
Bargello
Toscana
Toscana
Lutande tornet i Pisa
Pisa


Historia Florens

Florens har en spännande och anrik historia. Provinsen Florentina omnämns redan år 59 F. Kr som förläggningsort till romerska soldater. Staden byggdes upp efter samma mönster som ett militärläger. På 100 – talet E.kr utropade kejsar Diclotianus staden till huvudstad i provinsen Toscana. Kristendomen fick fotfäste på 200 –talet och ett par hundra år senare byggdes den första katedralen Santa Reparata. Staden utvecklades under den här tiden snabbt, men under det ostgotiska styret på 400 –talet rådde viss anarki och befolkningen minskade kraftigt. År 744 lade frankerkungen Karl den store under sig staden och stadsinvånarna fick nu börja gälda skatt till den franske kejsaren. Under Markgreven Hugo började staden åter blomstra på 1000 –talet. Florens blev en autonom italiensk statsstat på 1100 – talet. Nu började handeln att ta fart och omfattande handelsförbindelser knöts till andra statsstäder. Medeltidens Florens var dock även indraget i omfattande konflikter. Bland annat skedde en maktkamp mellan de som stödde påven i Rom och de som stödde den tysk-romerske kejsaren. De senare tvingades att gå i konflikt och till dem hörde Florensbon Dante, skalden och författaren till ”den gudomliga komedin”. Staden var centrum för den italienska renässansen och humanismen. Vetenskapen, konsten och arkitekturen stod på en hög nivå i det medeltida Florens. I Florens drevs vid den här tiden en omfattande bankirverksamhet genom husen Peruzzi och Bardi, man införde valutan floriner. År 1434 fick bankirfamiljen Medeci ett avgörande inflytande över stadens finanser och familjen etablerade sig som stadens ekonomiska och politiska överhöghet. Dessa klanbaserade maktkamper har skildrats i Macchiavellis ”Fursten”. Florens exporterade också stora kvantiteter av ylletyger till orienten. Efter att familjen drivits u ur staden på 1500-talet blev Florens ett storhertigdöme under Cosmio I. När hans ätt dog ut 1737 så införlivades staden med Österrike. År 1861 införlivades staden i det enande Italien och under åren 1865 – 1871 var Florens Italiens huvudstad. Under andra världskriget ockuperade staden av tyskarna och den centrala delen av staden skadades svårt av strider mellan tyskarna och de allierade 1944. I modern tid har staden med dess intressanta arkitektur, fascinerande historia och exklusiva modeindustri blivit ett populärt turistmål.